Publications

Title

Atypical PKU - treatment effectiveness

Author

Cabalska B, Nowacka M, Nowaczewska I, Zekanowski C, Zorska K

Year

2002

Journal

Medycyna Wieku Rozwojowego VI

Volume

3

Pages

191-200