Publications

Title

Ocena stanu uzębienia i użytkowych uzupełnień protetycznych polskich ludzi długowiecznych

Author

Pawlinska-Chmara R, Mossakowska M

Year

2006

Journal

Ann Univ M. Curie-Sklodowska

Volume

564

Pages

452-455