Otwarcie Laboratorium Biologii RNA

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zaprasza na Otwarcie nowej grupy badawczej w ramach projektu ERA Chairs w MIBMiK: Laboratorium Biologii RNA kierowane przez Andrzeja Dziembowskiego. Wydarzenie odbędzie się 9 stycznia 2020 roku.

Nowa grupa została utworzona dzięki finansowaniu z unijnego programu ERA Chairs Horyzont2020 w ramach projektu „Molekularne szlaki sygnałowe w zdrowiu i w chorobie - Interdyscyplinarne Centrum Doskonałości” o akronimie MOSaIC.

plakat reklamujący otwarcie laboratorium