Prof. Marcin Nowotny nowym przewodniczącym KPN

Prof. Marcin Nowotny, kierownik Laboratorium Struktury Białka w MIBMiK, został wybrany nowym przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej (KPN). KPN jest organem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. Wyniki ewaluacji przekazuje Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra. W skład KPN wchodzi 12 członków, powołanych przez ministra. Kadencja KPN trwa 2 lata.