Raport Roczny MIBMiK za rok 2020

 Z przyjemnością prezentujemy Raport Roczny Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie za rok 2020. Raport jest dostępny wyłącznie w języku angielskim. 

2020 okładka