closes
30
Kwiecień

Specjalista ds. płac

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

loga iimcb i hr excellence


Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej  w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku Specjalista ds. płac.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe

 • język angielski pozwalający na swobodną komunikację w mowie i piśmie,

 • roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku w obszarze płac,

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w instytucji naukowej,

 • bardzo dobra znajomość narzędzi komunikacji i systemów komputerowych, w tym doskonała umiejętność posługiwania się pakietem MS Office,

 • biegła znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych i praktyczna umiejętność ich zastosowania,

 • praktyczna umiejętność naliczania wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych oraz sporządzania list płac,

 • znajomość przepisów dot. zatrudniania pracowników naukowych, w tym zasad naliczania autorskich kosztów uzyskania przychodu,

 • znajomość przepisów dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • umiejętności:
  • bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna,

  • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,

  • umiejętność pracy pod presją czasu,

  • samodzielność, zaangażowanie i inicjatywa w działaniu,

  • umiejętność wyznaczania priorytetów,

  • rzetelność, skrupulatność, dokładność i terminowość w realizacji zadań,

  • kreatywność.


Zakres zadań:

 • Prowadzenie dokumentacji oraz bieżące naliczanie wynagrodzeń i stypendiów dla pracowników, doktorantów, magistrantów oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 • Zbieranie, weryfikacja i rozliczanie nieobecności związanych z chorobą bądź rodzicielstwem. 

 • Kompletowanie oraz składanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych.

 • Okresowe rozliczanie podatku dochodowego oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów do urzędu skarbowego.

 • Wyliczanie prognoz wynagrodzeń w nowych grantach z uwzględnieniem zasad wypłat w danym grancie oraz przygotowywanie informacji do refinansowania dla wybranych grantów.

 • Wystawianie i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, w tym przygotowywanie wniosków do ZUS niezbędnych do wydania karty EKUZ.

 • Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków, uzyskanym dochodzie, rocznej informacji o zapłaconych składkach i wysokości innych świadczeń do banków i innych instytucji.

 • Weryfikacja rachunkowa kosztów praw autorskich.

 • Koordynacja podpisywania umów cywilnoprawnych.

 • Obsługa administracyjna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 • Okresowe rozliczanie podatku dochodowego oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów do urzędu skarbowego, w tym PIT 4R, PIT -11, PIT- 8c i IFT.

 • Przygotowanie sprawozdania ZUS IWA.

 • Koordynacja dostosowania programu kadrowo – płacowego do obowiązujących przepisów prawa i innych niezbędnych zmian.

 • Sprawdzanie prawa do nagród jubileuszowych pracowników i pilnowanie terminów ich przyznania.

 • Weryfikacja przypisanych kosztów poszczególnym pracownikom po zmianach w zatrudnieniu, a także nowozatrudnionym pracownikom.

 • Przygotowywanie materiałów, informacji i analiz na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz kontroli prowadzonych w obszarze prowadzonych spraw.

 • Inicjowanie zmian przepisów wewnętrznych w zakresie zadań na stanowisku pracy w przypadku zmian legislacyjnych.


Oferujemy:

 • Umowę o pracę

 • Długotrwałe i stabilne zatrudnienie

 • Dobrą atmosferę pracy w czołowej instytucji badawczej w Polsce

 • Pracę w międzynarodowym środowisku

 • Atrakcyjny pakiet socjalny

 • Dofinansowanie do karty Multisport

 • Ubezpieczenie medyczne

 • Konkurencyjne wynagrodzenie

 

Wymagane dokumenty:

 • CV


Zainteresowane osoby, spełniające w/w wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.04.2021 r. z dopiskiem „MIBMiK_ZZL”. Instytut zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów. Prosimy o dołączenie następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.” Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Pełna informacja dostępna jest pod linkiem www.iimcb.gov.pl/pl/information-clause 


Informujmy, że rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. płac nie została zakończona pomyślnie. Nabór na stanowisko zostanie ponownie ogłoszony.