closes
04
Styczeń

Doktorant

Laboratorium Struktury Białka

logos: iimcb and hr

 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oferuje stanowisko doktoranta w Laboratorium Struktury Białka. Szczegóły ogłoszenia wraz z opisem stanowiska i wymaganiami dostępne na stronie: bit.ly/3Dwe6js


 

Chcielibyśmy poinformować, że konkurs na stanowisko Doktorant nie został rozstrzygnięty./ We would like to inform you that the competition for the position of PhD student has not been successfully completed.