closes
04
Styczeń

Doktorant

Laboratorium Neurodegeneracji

logos: iimcb and hrMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oferuje stanowisko doktoranta w Laboratorium Neurodegeneracji. Szczegóły ogłoszenia wraz z opisem stanowiska i wymaganiami dostępne na stronie: bit.ly/3033j2D


 

Chcielibyśmy poinformować, że konkurs na stanowisko Doktorant został rozstrzygnięty. Wybraną kandydatką jest: Amini Razieh./We would like to inform that the competition for the position of PhD stuedent has been closed. The selected Candidates is: Amini Razieh.