Seminaria

24
czerwiec
2021

15:00

Prof. Jiemin Weng

East China Normal University

Regulation of DNA methylation homeostasis and inheritance in mammalian cells

Host: Prof. Jacek Jaworski & Prof. Matthias Bochtler

17
czerwiec
2021

15:00

Prof. Amy Buck

University of Edinburgh

RNA in communication: new insights into host-pathogen interactions

Host: Prof. Jacek Jaworski & Prof. Gracjan Michlewski

09
czerwiec
2021

15:00

Pawel Trzaskoma

National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS)

Imaging in genetics - what can microscopy tell us about chromatin organization?

Host: Spotlight Talks

 

O Instytucie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP i jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 roku, jednak faktycznie swoją działalność naukową Międzynarodowy Instytut rozpoczął w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki.