• Zamówienia publiczne
  • Zakup, dostawa i instalacja mikroskopu fluorescencyjnego do obserwacji stereoskopowych wraz z oprzyrządowaniem