• Zamówienia publiczne
  • Grupowa opieka medyczna pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin w formie ubezpieczenia lub abonamentu medycznego oraz świadczenie usług medycyny pracy na rzecz Zamawiającego

Grupowa opieka medyczna pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin w formie ubezpieczenia lub abonamentu medycznego oraz świadczenie usług medycyny pracy na rzecz Zamawiającego

Dnia 14.04.2021
Zamówienie NR ADZ.261.16.2021MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:

Grupowa opieka medyczna pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin w formie ubezpieczenia lub abonamentu medycznego oraz świadczenie usług medycyny pracy na rzecz Zamawiającego
 
Dokumentacja postępowania jest dostępna w Platformie zakupowej Zamawiającego, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/iimcb