• Zamówienia publiczne
  • Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130.000 zł netto (bez zastosowania przepisów ustawy PZP) na: świadczenie usług doradztwa w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (IP), zarządzania IP oraz komercjalizacji w okresie 12 miesięcy

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130.000 zł netto (bez zastosowania przepisów ustawy PZP) na: świadczenie usług doradztwa w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (IP), zarządzania IP oraz komercjalizacji w okresie 12 miesięcy

Dnia 15-04-2021
Zamówienie NR ADZ.261.17.2021MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

Zaprasza Państwa do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego o wartości poniżej 130.000 zł netto (bez zastosowania przepisów ustawy PZP) na:

Świadczenie usług doradztwa w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (IP), zarządzania IP oraz komercjalizacji w okresie 12 miesięcy

Zapytanie ofertowe ADZ.261.17.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – istotne postanowienia umowy
Załączniki edytowalne do Zapytania ofertowego

Wyjasnienia treści Zapytania 20.04.2021
Zapytanie ofertowe ADZ.261.17.2021-po zm. z dn. 20.04.2021
Załączniki edytowalne do Zapytania ofertowego po zm. z dn. 20.04.2021