• Zamówienia publiczne
  • Dostawa agregatu prądotwórczego posadowionego na przyczepie umożliwiającej poruszanie się po drogach wewnętrznych

Dostawa agregatu prądotwórczego posadowionego na przyczepie umożliwiającej poruszanie się po drogach wewnętrznych

Dnia 07-06-2021
Zamówienie NR ADZ.261.29.2021MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:

Dostawa agregatu prądotwórczego posadowionego na przyczepie umożliwiającej poruszanie się po drogach wewnętrznych

Dokumentacja postępowania jest dostępna w Platformie zakupowej Zamawiającego, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/iimcb