Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w okresie 12 miesięcy

Dnia 06-07-2021

Zamówienie NR ADZ.261.39.2021

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa

Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w okresie 12 miesięcy

Dokumentacja postępowania jest dostępna w Platformie zakupowej Zamawiającego, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/iimcb