Dostawa fluorescencyjnego stereoskopu z poszerzoną głębią ostrości

Dnia 2017-10-05
Zamówienie publiczne NR ADZ.261.16.2017MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715
 
ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro:
 
Dostawa fluorescencyjnego stereoskopu z poszerzoną głębią ostrości
na potrzeby
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie