• Zamówienia publiczne
  • Zamówienie z wolnej ręki: Zakup, dostawa i instalacja mikroskopu zintegrowanego z systemem do pomiarów elektrofizjologicznych

Zamówienie z wolnej ręki: Zakup, dostawa i instalacja mikroskopu zintegrowanego z systemem do pomiarów elektrofizjologicznych

Dnia 2018-06-01
Zamówienie publiczne NR ADZ.261.20.2018



MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

Zamówienie z wolnej ręki: Zakup, dostawa i instalacja mikroskopu zintegrowanego z systemem do pomiarów elektrofizjologicznych na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy