Usługa sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych

Dnia 2018-07-11
Zamówienie publiczne NR ADZ.261.25.2018MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 144 000 euro:

Usługa  sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert


Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty