• Zamówienia publiczne
  • Dostawa uniwersalnego systemu do wizualizacji wyników rozdziałów elektroforetycznych wraz z oprogramowaniem do akwizycji obrazów cyfrowych i ich analizy ilościowej

Dostawa uniwersalnego systemu do wizualizacji wyników rozdziałów elektroforetycznych wraz z oprogramowaniem do akwizycji obrazów cyfrowych i ich analizy ilościowej

Dnia 2018-07-17
Zamówienie publiczne NR ADZ.261.28.2018MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 144 000 euro:

Dostawa uniwersalnego systemu do wizualizacji wyników rozdziałów elektroforetycznych wraz z oprogramowaniem do akwizycji obrazów cyfrowych i ich analizy ilościowej na potrzeby
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ oraz informacja o zmianie terminu składania ofert

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ 2
Załącznik nr 4_po zmianach do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.07.2018
Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ oraz informacja o zmianie terminu składania ofert z dnia 27.07.2018

Załącznik nr 2 po zmianach do SIWZ z dnia 27.07.2018

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty