• Zamówienia publiczne
  • Dostawa ultramikrotomu pozwalającego na krojenie preparatów w minimalnym zakresie skrawków ultracienkich i semicienkich od 1nm do 13µm wraz z mikroskopem stereoskopowym.

Dostawa ultramikrotomu pozwalającego na krojenie preparatów w minimalnym zakresie skrawków ultracienkich i semicienkich od 1nm do 13µm wraz z mikroskopem stereoskopowym.

Dnia 2018-08-03
Zamówienie publiczne NR ADZ.261.30.2018MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (22) 59 70 700, Fax. (22) 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 144 000 euro:

Dostawa ultramikrotomu pozwalającego na krojenie preparatów w minimalnym zakresie skrawków ultracienkich i semicienkich od 1nm do 13µm wraz z mikroskopem stereoskopowym na potrzeby
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 6

Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty