• Zamówienia publiczne
  • Dostawa klastra komputerowego do obliczeń wielkoskalowych wraz z oprzyrządowaniem

Dostawa klastra komputerowego do obliczeń wielkoskalowych wraz z oprzyrządowaniem

Dnia 2019-02-19
Zamówienie publiczne NR ADZ.261.8.2019MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Tel. (+48) 22 59 70 700, Fax. (+48) 22 59 70 715

ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 144 000 euro:

Dostawa klastra komputerowego do obliczeń wielkoskalowych wraz z oprzyrządowaniem

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ


Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 2

Załącznik nr 3
Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4
Załącznik nr 6

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia do treści SIWZ wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ z dn. 27.02.2019r.

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ z dn. 28.02.2019r.


Informacja z otwarcia ofert dn. 05.03.2019 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty