Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) powstał na mocy międzynarodowej umowy między Rządem RP a UNESCO. Formalnie został powołany ustawą sejmową z dn. 26 czerwca 1997 r., a swą faktyczną działalność rozpoczął w 1999 r. 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. Monday, 14 February 2022 13:30 Administrator