• Rekrutacja członków zespołu do Zadania Badawczego

Rekrutacja członków zespołu do Zadania Badawczego

WIB ogłoszenia

 1. Asystent ds. badań w Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group (Research Assistant LRB) MIBMiK

 2. Badacz/Postdok w Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group (Postdoc LRB) Laboratorium MIBMiK 

 3. Stażysta podoktorski w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego/Postdotoral Researcher in the Centre of New Technologies University of Warsaw 

 4. Manager laboratorium w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej WUM (Lab Manager WUM)

 5. Badacz/Postdok w Zakładzie Immunologii WUM (Postdoc WUM)

 6. Technik w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej (pół etatu) WUM

 7. Technik w Zakładzie Immunologii WUM

 8. Technik w Zakładzie Immunologii (pół etatu) WUM

 9. Technik w Zakładzie Immunologii WUM

 10. Adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (Adjunct Faculty of Physics University of Warsaw)

 11. Doktorant w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

 12. Postdok (2 etaty) w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

 13. Badacz/Postdok w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 14. Badacz/Postdok w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 15. Doktorant w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 16. Technik w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego

 17. Asystent ds. badań w Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group (Research Assistant LRB) MIBMiK 

 18. Asystent ds. badań w Laboratorium Struktury Białka (Research Assistant LPS) MIBMiK 

 19. Badacz/Postdok w Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group (Postdoc LRB) MIBMiK

 20. Specjalista ds. badań w Laboratorium Struktury Białka (Research Specialist LPS) MIBMiK 

 21. Stażysta podoktorski (Adiunkt) w Laboratorium Chemii Biologicznej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 22. Pracownik inżynieryjno-techniczny w Laboratorium Chemii Biofizicznej, Uniwersytet Warszawski

 23. Badacz/Postdok w Zakładzie Immunologii WUM 

 24. Badacz/Postdok w Zakładzie Immunologii WUM 

 25. Stażysta podoktorski (Adiunkt) w Laboratorium Chemii Biologicznej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 26. Badacz/Postdok w Zakładzie Immunologii WUM 

 27. Adiunkt/Postdok Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 28. Stażysta podoktorskiegi (adiunkt) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Chemii Biologicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 29. Badacz/Postdok w Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group (Postdoc LRB) Laboratorium MIBMiK (umowa cywilno-prawna)

 

Archiwum