• Rekrutacja członków zespołu do Zadania Badawczego

Rekrutacja członków zespołu do Zadania Badawczego

WIB ogłoszenia

 1. Asystent ds. badań w Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group (Research Assistant LRB)

 2. Asystent ds. badań w Laboratorium Struktury Białka (Research Assistant LPS)

 3. Badacz/Postdok w Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group (Postdoc LRB) Laboratorium

 4. Badacz/Postdok w Laboratorium Biologii Komórki (Postdoc LCB)

 5. Specjalista ds. badań w Laboratorium Struktury Białka (Research Specialist LPS)

 6. Stażysta podoktorski w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego/Postdotoral Researcher in the Centre of New Technologies University of Warsaw

 7. Manager laboratorium w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej WUM (Lab Manager WUM)

 8. Badacz/Postdok w Zakładzie Immunologii WUM (Postdoc WUM)

 9. Technik w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej (pół etatu) WUM

 10. Technik w Zakładzie Immunologii WUM

 11. Technik w Zakładzie Immunologii (pół etatu) WUM

 12. Technik w Zakładzie Immunologii WUM

 13. Adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (Adjunct Faculty of Physics University of Warsaw)

 14. Doktorant w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

 15. Postdok (2 etaty) w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

 16. Badacz/Postdok w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 17. Badacz/Postdok w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 18. Doktorant w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 19. Technik w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego

 20. Asystent ds. badań w Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group (Research Assistant LRB)

 21. Asystent ds. badań w Laboratorium Struktury Białka (Research Assistant LPS)

 22. Badacz/Postdok w Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group (Postdoc LRB)

 23. Specjalista ds. badań w Laboratorium Struktury Białka (Research Specialist LPS)

 24. Asystent ds. badań w Laboratorium Biologii Komórki (Research Specialist LCB)

 25. Stażysta podoktorski (Adiunkt) w Laboratorium Chemii Biologicznej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 26. Pracownik inżynieryjno-techniczny w Laboratorium Chemii Biofizicznej, Uniwersytet Warszawski

 27. Badacz/Postdok w Zakładzie Immunologii

 28. Badacz/Postdok w Zakładzie Immunologii

 

Archiwum