Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja prowadzona jest poprzez system internetowy Szkoły Doktorskiej. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do tego konkretnego projektu realizowanego w ramach Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD poprzez stronę internetową https://bit.ly/3tegzul (system aplikacyjny zostanie uruchomiony od 21 grudnia, 2022; termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 stycznia, 2023). Więcej informacji można znaleźć pod linkiem https://bit.ly/3g5tOtV

 

Doktorant

Tytuł: Badania strukturalne białek herpeswirusowych zaangażowanych w replikację DNA

Promotor: Profesor dr hab. Marcin Nowotny, Promotor pomocniczy: Dr Małgorzata Figiel

Instytut: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Jednostka organizacyjna: Laboratorium Struktury Białka

www jednostki: https://bit.ly/3ugJ7po

Opis projektu:

 

Herpeswirusy są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych patogenów człowieka. Wywołują trwające całe życie zakażenie z fazą lityczną i latentną. Nie stanowią większego zagrożenia dla osób zdrowych, ale mogą wywoływać ciężkie choroby u pacjentów z obniżoną odpornością. Większość leków przeciwwirusowych, które są stosowane w leczeniu objawów zakażeń herpeswirusami, zaburza proces replikacji wirusowego DNA. Mechanizm replikacji DNA u herpeswirusów jest w dużym stopniu zachowany. Wymaga on sześciu zachowanych białek wirusowych: białka wiążącego jednoniciowy DNA, trzech białek tworzących kompleks helikaza/prymaza oraz polimerazy i związanego z nią czynnika procesywności. Razem tworzą one makromolekularny kompleks zwany replisomem. Inicjacja replikacji jest etapem mniej zachowanym. U wirusa opryszczki typu 1 (HSV-1), najlepiej zbadanego herpeswirusa, wymaga ona dodatkowego białka wiążącego DNA.

Pomimo obszernych danych biochemicznych dotyczących białek replikacyjnych herpeswirusów, nasze zrozumienie replikacji DNA w herpeswirusach jest nadal niepełne. Nie określono jeszcze struktur kilku z tych białek. Co więcej, nie wiadomo, w jaki sposób białka te są rekrutowane do widełek replikacyjnych i jak sprzężona jest synteza obu nici DNA. Wreszcie, brakuje informacji strukturalnych o oddziaływaniach białek tworzących maszynerię replikacyjną HSV-1 między sobą i z ich substratami w postaci kwasów nukleinowych, toteż architektura kompletnego replisomu lub nawet jego części nie jest znana.

 

Cel projektu:

 

Celem tego projektu jest lepsze zrozumienie procesu replikacji DNA u herpeswirusów.
Aby to osiągnąć, zamierzamy określić struktury atomowe białek herpeswirusów zaangażowanych w replikację DNA oraz ich kompleksów z odpowiednimi substratami
w postaci kwasów nukleinowych przy użyciu mikroskopii krioelektronowej (cryo-EM)
i krystalografii rentgenowskiej. Powyższe badania strukturalne będą uzupełnione eksperymentami biochemicznymi. Na podstawie struktur i danych biochemicznych ujawnimy, jak działa replisom herpeswirusów oraz jak regulowana i koordynowana jest aktywność jego komponentów. Wyniki tego projektu będą cennym źródłem informacji dla przyszłych działań badawczych zmierzających do uzyskania nowych leków przeciw herpeswirusom.

 

Wymagania:

 • Tytuł magistra biologii, biochemii lub pokrewnych dziedzin
 • Solidna wiedza z zakresu podstaw biologii molekularnej i biochemii
 • Praktyczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej i znajomość podstawowych technik biologii molekularnej
 • Wcześniejsze doświadczenie w produkcji białek rekombinowanych, oczyszczaniu białek, krystalografii rentgenowskiej lub mikroskopii elektronowej będzie dodatkowym atutem
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętności interpersonalne, inicjatywa, dobra organizacja pracy

Liczba dostępnych pozycji: 2

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Doktorant

Tytuł: Oddziaływanie RNA-białko w zdrowiu i chorobach człowieka (NCN/DIOSCURI)

Promotor: Prof. dr hab. Gracjan Michlewski

Instytut: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Jednostka organizacyjna: Laboratorium Oddziaływań RNA-Białko – Centrum Dioscuri

www jednostki: https://bit.ly/3EyzUgQ

Opis projektu:

 

Białka wiążące RNA (RBP) to kluczowe cząsteczki, które kontrolują ekspresję genów poprzez interakcje RNA-białko. W konsekwencji przyczyniają się do homeostazy komórkowej, prawidłowego rozwoju i większości chorób człowieka. Co ważne, nowe RBP są odkrywane przy użyciu wysokoprzepustowej proteomiki, ale nadal mamy ograniczone zrozumienie ich funkcji.

Wirusy RNA spowodowały kilka epidemii w XXI wieku. Biorąc za przykład zakażenie wirusem grypy A (IAV), co roku zabija od 250 000 do 500 000 osób i generuje znaczące globalne obciążenie społeczno-ekonomiczne. Co ważne, pojawienie się pandemii COVID-19 wywołanej wirusem RNA SARS-CoV-2 nadal ma katastrofalne skutki dla zdrowia publicznego i gospodarki światowej. W związku z tym szczegółowe molekularne zrozumienie interakcji gospodarz-wirus jest konieczne, aby wiedzieć, jak najlepiej inaktywować te wirusy i zapobiec poważnym problemom w przyszłości.

Nasz grupa odkryła i zaczęła charakteryzować nowe białko wiążące RNA - ligazę ubikwityny E3 TRIM25 (Choudhury i wsp. 2014; Choudhury i wsp. 2017). TRIM25 należy do dużej rodziny białek zawierających trójdzielny motyw TRI (ponad 80), z których większość ma aktywność ligazy ubikwityny E3. Wiele z białek TIRIM to pozytywne lub negatywne regulatory szlaków wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Co ważne, TRIM25 wyłania się jako kluczowy czynnik we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej na wirusy RNA (w tym IAV, CoV, wirus dengi i wiele innych). Pomimo istotnego udziału TRIM25 we wrodzonej odporności wywołanej wirusowym RNA, jego funkcje związane z oddziaływaniem z RNA są nadal słabo poznane.

 

Cel projektu:  

 

W tym projekcie zamierzamy wykorzystać zgromadzony multidyscyplinarny zespół do odkrycia roli nowych interakcji RNA-białko w odpowiedzi przeciwwirusowej na wybrane infekcje wirusami RNA. Stawiamy hipotezę, że TRIM25 wiąże się bezpośrednio z wirusowym RNA w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Stawiamy również hipotezę, że inni członkowie rodziny TRIM wiążą RNA. Wreszcie, stawiamy hipotezę, że określone RBP gospodarza wiążą się z RNA pochodzącymi z wirusa i hamują lub wzmacniają wrodzoną odpowiedź immunologiczną. Podsumowując, projekt ten może wnieść kluczowy wkład w zrozumienie wrodzonej odpowiedzi immunologicznej na wirusy RNA i dostarczyć platformę do opracowania nowych, opartych na RNA leków przeciwwirusowych.

 

Wymagania:

 • Tytuł magistra biologii, biochemii lub pokrewnych dziedzin
 • Solidna wiedza z zakresu podstaw biologii komórkowej i molekularnej, wirusologii lub biochemii
 • Praktyczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej i zna podstawowe techniki biologii komórkowej i molekularnej
 • Wcześniejsze doświadczenie w obróbce i analizie wirusów, hodowli komórek, spektrometrii mas lub bioinformatyce będzie dodatkowym atutem
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętności interpersonalne, inicjatywa i umiejętność pracy samodzielnej
  oraz w wydajnym zespole

Liczba dostępnych pozycji: 1

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Administrator korzysta z następujących stron internetowych: https://mosaic.iimcb.gov.pl/, https://pokrzywalab.com/, http://zdglab.iimcb.gov.pl/, http://genesilico.pl/, https://www.iimcb.gov.pl/pl/. 

2. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: 
a. adres IP, 
b. nazwa domeny, 
c. typ przeglądarki, 
d. typ systemu operacyjnego. 

3. Dane te mogą być zbierane przez: 
a. pliki cookie, 
b. system Google Analytics 
c. oraz mogą być zapisywane w logach serwera. 

4. Cookie to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym twojego komputera czy też na karcie pamięci smartfona. Podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej informacje przechowywane w pliku cookie są odsyłane na Stronę internetową. Dzięki temu Strona Internetowa może Cię rozpoznać i dostosować treść do Twoich potrzeb. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

5. W celu ulepszenia naszej Strony internetowej, dostarczania najbardziej odpowiednich treści i analizowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej Strony internetowej, możemy korzystać z technologii, takich jak pliki cookie. Pamiętaj, że nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie informacji, które zbieramy za pomocą tych technologii. 

6. Możemy przetwarzać dane zawarte w plikach cookie w celach: 
a. personalizowania Strony internetowej: zapamiętywania informacji o Użytkowniku, aby Użytkownik nie musiał ponownie wpisywać tych informacji podczas kolejnych wizyt; 
b. dostarczania dostosowanych do Użytkownika reklam, treści i informacji; 
c. monitorowania zagregowanych wskaźników użytkowania witryny, takie jak łączna liczba odwiedzających i wyświetlanych stron. 

7. Korzystamy z plików: 
a. Pliki techniczne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej. 
b. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej. 
c. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają); 

8. Korzystamy z analityki i podobnych usług, które zawierają pliki cookie podmiotów trzecich. Podczas korzystania ze Strony internetowej pliki cookie osób trzecich mogą być używane, aby umożliwić Ci korzystanie z funkcjonalności Strony zintegrowanych z tymi witrynami lub w celu analizy skuteczności kampanii reklamowych i zbierania anonimowych informacji o korzystaniu ze Strony w celach statystycznych. 

9. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad korzystania z plików cookie podmiotów trzecich. Każda ze stron trzecich określa własne zasady używania plików cookie w swojej polityce prywatności. 

10. Strona korzysta z narzędzia Google Analytics. Pamiętaj, że możesz zapobiec rejestrowaniu przez Google zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze Strony, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zapoznaj się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

11. Możesz zmienić sposób, w jaki pliki cookie są używane przez twoją przeglądarkę, a także możesz blokować je lub usuwać. Aby to zrobić, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje opcję akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko określonych typów lub informowania użytkownika za każdym razem, gdy witryna próbuje je zapisać. Możesz także łatwo usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane na Twoim urządzeniu. Zarządzanie plikami cookie zależy od używanej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić dla konkretnej przeglądarki, klikając «pomoc» w menu przeglądarki. Dowiesz się tam, jak krok po kroku kontrolować i usuwać pliki cookie. 

12. Brak zgody, usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików cookie może spowodować trudności lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej. 

OGÓLNE INFORMACJE

 1. Niniejsza Polityka została wydana przez Administratora Danych Osobowych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie z siedzibą przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, NIP: 5262278704, REGON: 013082798. (dalej: „Administrator”) i jest adresowana do wszystkich użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) naszej Strony Internetowej. 
 2. Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które Administrator może wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. 
 3. Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z koniecznością zapoznana się przez Użytkownika z treścią Polityki Prywatności oraz jej akceptacji. W przeciwnym wypadku korzystanie ze Strony Internetowej jest zabronione. 
 4. Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do korzystania ze Strony Internetowej. 

 

DEFINICJE

 1. Administrator oznacza jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach Przetwarzane są Dane Osobowe. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych. 
 2. Dane Osobowe oznacza wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. Przykłady Danych Osobowych, które Administrator może przetwarzać zostały wymienione w punkcie III poniżej. 
 3. Przetwarzać, Przetwarzanie lub Przetworzone oznacza wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
 4. Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora (inną niż pracownik Administratora). 
 5. Strona internetowa- https://mosaic.iimcb.gov.pl/, https://pokrzywalab.com/, http://zdglab.iimcb.gov.pl/, http://genesilico.pl/, https://www.iimcb.gov.pl/pl/. 
 6. Usługi Elektroniczne - usługi świadczone za pośrednictwem Strony Internetowej. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe Użytkowników, takie jak: imię, nazwisko i dane kontaktowe, w tym adres e-mail. Administrator może pozyskać Dane Osobowe Użytkowników, w szczególności, w następujących przypadkach:
  a. podania Danych Osobowych przez Użytkowników (np. kontakt mailowy, telefoniczny, przez formularz kontaktowy lub w jakikolwiek inny sposób),
  b. pozyskania Danych Osobowych Użytkowników w wyniku rejestracji na wybrane kursy Administratora.
  c. pozyskanie Danych Osobowych Użytkowników opublikowanych w mediach społecznościowych (np. pozyskanie informacji z profilu Użytkowników w mediach społecznościowych, w zakresie, w jakim informacje te są widoczne jako publiczne),
  d. pozyskania lub poproszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych Użytkowników, podczas wizyt Użytkowników na stronach Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę (pliki cookie). Kiedy Użytkownicy odwiedzają Stronę, urządzenia i przeglądarki Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe. Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookie ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na naszej Stronie. Udzielenie w/w zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej Strony może być w pewnym stopniu ograniczona. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest obowiązkiem ustawowym. W określonych przypadkach bez podania danych osobowych nie jest możliwe korzystanie ze Strony Internetowej. Kategorie Danych Osobowych Użytkowników Przetwarzanych przez Administratora może, w szczególności, zawierać:
  a. Dane personalne: imię (imiona), nazwisko (nazwiska),
  b. Dane kontaktowe: dane firmowe, adres e-mail, numer telefonu.
  c. Treści komunikatów: wszystkie komunikaty (zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie), przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub które zostały opublikowane w Internecie.
  d. numer IP, pliki cookie i informacje o sposobie korzystania z naszej Strony Internetowej – podczas korzystania ze Strony Internetowej. 
 3. Administrator wykorzystuje profile typu fanpage na portalach społecznościowych. Publiczne dane udostępniane przez Użytkowników mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane w celu:
  a. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które są do nas kierowane,
  b. prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  c. udostępniania naszych postów osobom obserwującym nasz Fanpage,
  d. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników,
  e. statystycznym polegającym na prezentowaniu danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez właścicieli portali społecznościowych są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage. 

Obecnie na naszych stronach wykorzystujemy przekierowania do następujących portali społecznościowych: 

 • Facebook, 
 • LinkedIn, 
 • Twitter,
 • Youtube. 

Szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na portalach społecznościowych znajdują się na profilu Administratora w sekcji „Informacje”. 

4. Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w celach wskazanych w niniejszej Polityce, Administrator może powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności: 

a. umożliwienia korzystania ze Strony internetowej, w szczególności obsługi, utrzymania, ulepszania i udostępniania wszystkich ich funkcji, dostarczania żądanych usług i informacji, odpowiadania na reklamacje, komentarze i pytania oraz zapewniania wsparcia Użytkownikom – zgodnie z Regulaminem – podstawa prawna: art.6 ust. 1 b) RODO („wykonanie umowy”), 
b. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO („obowiązek prawny”), 
c. w celu dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”), 
d. zapobiegania oszustwom przy korzystaniu ze Strony Internetowej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”), 
e. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”), 
f. właściwa obsługa Klientów, w tym udzielenia odpowiedzi na kierowane pytania– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”), 
g. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności: raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju Strony Internetowej, prace rozwojowe, badanie opinii, tworzenie modeli statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”)

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

 1. Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników:
  a. osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych,
  b. podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze,
  c. innym administratorom, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w odpowiedzi na żądanie sądu, organów państwa. 
 2. Jeżeli zaangażujemy podmiot trzeci do Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do:
  a. Przetwarzania wyłącznie Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora; oraz
  b. zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

USŁUGI PODMIOTÓW TRZECICH

 1. Strona Internetowa może zawierać funkcje lub łącza przekierowujące do witryn i usług dostarczanych przez osoby trzecie, które nie są przez nas zarządzane. Informacje, które podajesz na tych stronach lub usługach, będą podlegać ich własnej polityce prywatności i procedurom przetwarzania danych. 
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za procedury związane z przetwarzaniem przez niezależnych Administratorów stron internetowych i dostawców usług. 
 3. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich przed przekazaniem im informacji. 

 

OCHRONA DANYCH

 1. Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem. 
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny. 

 

DOKŁADNOŚĆ DANYCH

1. Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że: 

a. Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualizowane; 

b. Wszystkie Dane Osobowe Użytkowników, które Przetwarza Administrator, a które są błędne (mając na uwadze cel, w jakim są Przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki. 

2. Administrator, w każdej chwili, może zapytać Użytkowników o dokładność Przetwarzanych Danych Osobowych. 

 

MINIMALIZACJA ZAKRESU DANYCH

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres Danych Osobowych Użytkowników, które Przetwarza jest ograniczony do Danych Osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce. 

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Administrator przechowuje Dane Osobowe Użytkowników są następujące: Administrator przechowuje kopie Danych Osobowych Użytkowników w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągniecia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych. Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń. 

 

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Europejski Obszar Gospodarczy stanowią: Unia Europejska oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia, łącznie „EOG”). Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane poza EOG, Usługodawca wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Administrator wypełni swoje obowiązki wynikające z rozdziału V RODO. 
 2. Administrator korzysta z usług hostingowych Google oraz narzędzia Google Analytics oraz innych produktów dostarczanych przez Google LLC, której infrastruktura znajduje się w USA. 

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych Użytkowników, które są Przetwarzane przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:
  a. prawo dostępu do danych osobowych;
  b. prawo do sprostowania danych osobowych;
  c. prawo do usunięcia danych osobowych;
  d. prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  e. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  g. prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu. 
 2. Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkowników zgody, Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 3. W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 4. Powyższe nie ma wpływu na prawa Użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

PLIKI COOKIES

1. Administrator korzysta z następujących stron internetowych: https://mosaic.iimcb.gov.pl/, https://pokrzywalab.com/, http://zdglab.iimcb.gov.pl/, http://genesilico.pl/, https://www.iimcb.gov.pl/pl/. 

2. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: 
a. adres IP, 
b. nazwa domeny, 
c. typ przeglądarki, 
d. typ systemu operacyjnego. 

3. Dane te mogą być zbierane przez: 
a. pliki cookie, 
b. system Google Analytics 
c. oraz mogą być zapisywane w logach serwera. 

4. Cookie to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym twojego komputera czy też na karcie pamięci smartfona. Podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej informacje przechowywane w pliku cookie są odsyłane na Stronę internetową. Dzięki temu Strona Internetowa może Cię rozpoznać i dostosować treść do Twoich potrzeb. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

5. W celu ulepszenia naszej Strony internetowej, dostarczania najbardziej odpowiednich treści i analizowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej Strony internetowej, możemy korzystać z technologii, takich jak pliki cookie. Pamiętaj, że nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie informacji, które zbieramy za pomocą tych technologii. 

6. Możemy przetwarzać dane zawarte w plikach cookie w celach: 
a. personalizowania Strony internetowej: zapamiętywania informacji o Użytkowniku, aby Użytkownik nie musiał ponownie wpisywać tych informacji podczas kolejnych wizyt; 
b. dostarczania dostosowanych do Użytkownika reklam, treści i informacji; 
c. monitorowania zagregowanych wskaźników użytkowania witryny, takie jak łączna liczba odwiedzających i wyświetlanych stron. 

7. Korzystamy z plików: 
a. Pliki techniczne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej. 
b. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej. 
c. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają); 

8. Korzystamy z analityki i podobnych usług, które zawierają pliki cookie podmiotów trzecich. Podczas korzystania ze Strony internetowej pliki cookie osób trzecich mogą być używane, aby umożliwić Ci korzystanie z funkcjonalności Strony zintegrowanych z tymi witrynami lub w celu analizy skuteczności kampanii reklamowych i zbierania anonimowych informacji o korzystaniu ze Strony w celach statystycznych. 

9. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad korzystania z plików cookie podmiotów trzecich. Każda ze stron trzecich określa własne zasady używania plików cookie w swojej polityce prywatności. 

10. Strona korzysta z narzędzia Google Analytics. Pamiętaj, że możesz zapobiec rejestrowaniu przez Google zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze Strony, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zapoznaj się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

11. Możesz zmienić sposób, w jaki pliki cookie są używane przez twoją przeglądarkę, a także możesz blokować je lub usuwać. Aby to zrobić, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje opcję akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko określonych typów lub informowania użytkownika za każdym razem, gdy witryna próbuje je zapisać. Możesz także łatwo usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane na Twoim urządzeniu. Zarządzanie plikami cookie zależy od używanej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić dla konkretnej przeglądarki, klikając «pomoc» w menu przeglądarki. Dowiesz się tam, jak krok po kroku kontrolować i usuwać pliki cookie. 

12. Brak zgody, usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików cookie może spowodować trudności lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w Polityce, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
CMS – aplikacja służąca do prowadzenia strony internetowej (ang. content management system)
Dz. U. – Dziennik Ustaw
ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
ERC – Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council)
ESP – elektroniczna skrzynka podawcza
IOD – inspektor ochrony danych
IPU – istotne postanowienia umowy
KPK – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
KPRM – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
MIBMiK - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
MSCA COFUND – jeden z unijnych konkursów na współfinansowanie programów grantowych (Maria Skłodowska-Curie Actions – COFUND)
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NCN – Narodowe Centrum Nauki
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
PAN – Polska Akademia Nauk
PAU – Polska Akademia Umiejętności
PKiN – Pałac Kultury i Nauki
PRM – Prezes Rady Ministrów
PZP – ustawa Prawo zamówień publicznych
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L.2016.119.1)
RP – Rzeczpospolita Polska
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
UDIP – ustawa o dostępie do informacji publicznej
UE – Unia Europejska
UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych
UPO – urzędowe poświadczenie odbioru
WCAG 2.1 – międzynarodowy standard dotyczący tzw. dostępności cyfrowej (ang. Web Content Accessibility Guidelines); obowiązuje na stronach polskich instytucji publicznych

Serwis BIP jest zaprojektowany zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619 z późn. zm.).

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną znajdująca się pod adresem URL https://bip.iimcb.gov.pl lub poprzez wprowadzenie adresu URL https:/iimcb.gov.pl, z którego można wybrać przekierowanie na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (klikając w logo BIP).

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie zorganizowane są jako zbiór bazy danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o ich mechanizmy.

Stronę główną Biuletynu redaguje się w sposób umożliwiający modyfikacje menu BIP, a także uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn. Za obsługę zawartości i modyfikację menu odpowiada CMS Joomla z komponentem Gov Article.

Na stronie BIP poprzez odpowiednie rozwijane menu jak i poprzez odnośniki tekstowe prezentowane są wszelkie dane, zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi informacji publicznej.

Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

- tekstu,
- załączników w postaci plików do pobrania,
- zdjęć i grafik.

Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Na treść podstrony składają się:

- nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
- nazwę działu i podstrony w menu,
- treść zasadnicza w postaci tekstu przeplatanego ewentualnie zdjęciami,
- ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania,
- metryczka tj.: informacja o: wytwarzającym - osoba, która przygotowała treść informacji, udostępniającym - osoba, która jako pierwsza opublikowała informację, rejestr zmian zawartości podstrony (jeśli zmiana nastąpiła) - informujący o tym jakich dokonano poprawek w jej treści lub o jakie informacje została uzupełniona (rejestr zmian pozwala na zapamiętanie wcześniejszych wersji dokumentu wraz z załącznikami - dostęp do nich uzyskuje się po kliknięciu odnośnika więcej.

Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molerkularnej i Komórkowej redagują pracownicy administracji instytutu.


Działając w imieniu Międzynarodowego Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej z siedzibą w Warszawie (02-109), przy ul. Księcia Trojdena 4 (dalej: „MIBMiK”), NIP: 5262278704, REGON: 013082798, na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MIBMiK.

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy za pomocą nr tel.: +48 22 597 07 00 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych rekrutacjach na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazania danych osobowych (np. w CV lub liście motywacyjnym) jedynie w zakresie określonym
w przepisach prawa pracy. Jeżeli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez Administratora, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przy czym taka zgoda może być wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane
ani uwzględniane w procesie rekrutacji.

6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane:

a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);

b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

7. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom mogącym udzielić Administratorowi informacji o wydanym przez zagraniczną uczelnię dyplomie kandydata do pracy jak również jego poziomie studiów i statusie uczelni - zgodnie z art. 326 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce czy też podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji projektów badawczych, jeżeli osoba zainteresowana zostanie w taki projekt zaangażowana, w szczególności:

a) w przypadku realizacji Projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki odbiorcą danych będzie Narodowe Centrum Nauki w Krakowie z siedzibą przy ulicy Twardowskiego 16, 30-312 Kraków, NIP: 676-242-96-38 (dalej: „NCN”).
Treść klauzuli informacyjnej NCN znajduje się tutaj https://www.ncn.gov.pl/dane-osobowe ;

b) w przypadku realizacji Projektów finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej odbiorcą danych będzie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z siedzibą przy ulicy Polnej 40, 00-635 Warszawa, NIP: 5272820369; (dalej: „NAWA”)

c) w przypadku realizacji Projektów finansowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej odbiorcą danych będzie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedziba przy
ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa, NIP: 5260311952 (dalej:”FNP”). Treść klauzuli informacyjnej FNP znajduje się tutaj https://www.fnp.org.pl/ochrona-danych-osobowych/ ;

d) w przypadku realizacji Projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odbiorcą danych będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa, NIP 7010073777 (dalej: „NCBiR”). Treść klauzuli informacyjnej NCBiR znajduje się tutaj https://www.gov.pl/web/ncbr/ochrona-danych-osobowych-NCBR ;

e) w przypadku realizacji Projektów finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki odbiorcą danych będzie Ministerstwo Edukacji i Nauki z siedzibą przy ul. Wspólnej 1/3, 00-529 Warszawa, NIP 7011010460 (dalej: „MEiN”). Treść klauzuli informacyjnej MEiN znajduje się tutaj https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna .

Odbiorcami danych osobowych mogą być również zagraniczne agencje finansujące, a także inne agencje lub instytucje, które mogą stanowić źródło finansowania. Wspomniane instytucje każdorazowo będą wskazywane w umowie o pracę.

8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora są one przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Dane przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przetwarzane są do czasu istnienia tego obowiązku wynikającego z poszczególnych przepisów prawa.

9. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych poza EOG.

10. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

b) prawo uzyskania kopii danych;

c) prawo do sprostowania danych;

d) prawo do usunięcia danych;

e) prawo do ograniczenia przetwarzania;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo wycofania zgody.

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

12. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

 

 

 

 

 

Information clause for recruitment processes


Acting on behalf of the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw (02-109), 4 Ksiecia Trojdena Street (hereinafter: “IIMCB”), NIP: 5262278704, REGON: 013082798, pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal of the EU L 119, p. 1) (hereinafter: “GDPR”), we hereby inform that:

1. The Administrator of personal data processed as part of the recruitment process is IIMCB.

2. Contact with the Personal Data Administrator is possible by phone: +48 22 597 07 00 or via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3. In all matters relating to the processing of your personal data by the Administrator, you can contact our Data Protection Supervisor available at the fallowing e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

4. Personal data will be processed for the purpose of the current recruitment procedure and, in the case of consent, also in subsequent recruitments on the basis of your consent (Article 6(1)(a) of the GDPR).

5. As part of the recruitment processes, the Administrator expects the transfer of personal data (e.g. in a CV or cover letter) only to the extent specified in the provisions of Labour Law. If the candidate also provides other data not required by the Administrator, it will be assumed that the candidate has given his consent to the processing of such data, whereby such consent may be withdrawn at any time, without affecting the legality of the processing performed prior to its withdrawal. If the submitted applications contain additional information, which is not relevant to the purpose of the recruitment,
it will not be used or considered in the recruitment process.

6. The data collected in the recruitment processes will be processed:

a) in order to comply with legal obligations arising from the employment process, including in particular the Labour Code – the legal basis for the processing of personal data is a legal obligation incumbent on the Administrator (Article 6(1)(c) of the GDPR in relation to the provisions of the Labour Code);

b) in order to conduct the recruitment process in the scope of data not required by law, as well as for the purposes of future recruitment processes – the legal basis for processing is the consent of the candidate (Article 6(1)(a) of the GDPR);

c) in order to possibly set and enforce claims or defend against them – the legal basis of the processing is the legitimate interest of the Administrator (Article 6(1)(f) of the GDPR).

7. In association with the performance of activities that require the processing of personal data, personal data may be disclosed to external entities, including in particular IT service providers in the field of maintenance and fault repair, entities providing accounting services, entities that can provide the Administrator with information about the candidate’s diploma issued by a foreign university as well as his/her level of studies and university status (in accordance with Article 326(4) of the Act on Higher Education and Science), or entities that cooperate with the Administrator in the implementation of research projects, if the candidate becomes involved in such a project, in particular:

a) in the case of projects funded by the National Science Center, the recipient of the data will be the National Science Centre in Cracow, located at 16 Twardowskiego Street, 30-312 Cracow, NIP: 676-242-96-38 (hereinafter: “NCN”).
The content of the NCN information clause can be found here https://www.ncn.gov.pl/dane-osobowe;

b) in the case of Projects funded by the National Agency for Academic Exchange, the recipient of the data will be the National Agency for Academic Exchange, located at 40 Polna Street, 00-635 Warsaw, NIP: 5272820369 (hereinafter: “NAWA”);

c) in the case of Projects funded by the Foundation for Polish Science the recipient of the data will be Foundation for Polish Science, located at
20/22 Krasickiego Street, 02-611 Warsaw, NIP 5260311952 (hereinafter: “FNP”). The content of the FNP Information Clause can be found here https://www.fnp.org.pl/ochrona-danych-osobowych/;

d) in the case of execution of Projects financed by the National Centre for Research and Development, the data recipient will be the National Centre for Research and Development, located at 47a Nowogrodzka Street, 00-695 Warsaw, NIP: 7010073777 (hereinafter referred to as: “NCBR”). The content of NCBR information clause can be found here https://www.gov.pl/web/ncbr/ochrona-danych-osobowych-NCBR;

e) in the case of projects funded by the Ministry of Education and Science, the recipient of the data will be Ministry of Education and Science, located at 1/3 Wspólna Street, 00-529 Warsaw, NIP 7011010460 (hereinafter: “MEiN”). The content of MEiN information clause of can be found here https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna.

The recipients of personal data may also be foreign funding agencies as well as other agencies or institutions that may constitute a source of financing. The institutions mentioned will be indicated in the employment contract every time.

8. In the case of data processing on the basis of the Administrator’s legitimate interest, the data is processed for a period of time enabling the implementation of this interest or to enable an effective objection to data processing. If the processing is based on consent, the data is processed until it is withdrawn. Data processed on the basis of a legal obligation incumbent on the Administrator shall be processed until the existence of such an obligation arising from individual provisions of law.

9. The Personal Data Administrator does not transfer data outside the EEA.

10. The candidate whose data is processed has the following rights:

a) the right to be informed about the processing of personal data;

b) the right to obtain a copy of the data;

c) the right to rectify the data;

d) the right to delete the data;

e) the right to limit data processing;

f) the right to transfer data;

g) the right of withdraw consent.

11. The candidate whose data is processed has the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection regarding the unlawful processing of his/her personal data. This authority will be competent to deal with the complaint, however, the right to file a complaint concerns only the lawfulness of the processing of personal data, not the course of the recruitment process.

12. Providing data contained in recruitment documents is not mandatory, however, it is a condition necessary to fulfil when applying for job position.